آدرس سرورهای ما
در قسمت زیر میتوانید لیست سرورهای ما را به تفکیک سرویسها مشاهده کنید اتصال به سرورهای پروکسی STunnel , Tunnel+ فقط از طریق کانکشن هوشمند امکانپذیر است.

سرویس Open Vpn

سرویس ( Double VPN ( PPTP & L2TP

سرویس Cisco VPN

us.vadd.me

us.cvadd.me

ca.vadd.me

ca.cvadd.me

uk.vadd.me

uk.cvadd.me

nl.vadd.me

nl.cvadd.me

it.vadd.me

it.cvadd.me

ru.vadd.me

ru.cvadd.me

fr.vadd.me

fr.cvadd.me

tr.vadd.me

de.cvadd.me

ch.cvadd.me

sg.cvadd.me

مودم و روتر و رسیور

سرویس IKEV2 / IPSEC

سرویس Kerio VPN

۱۴۶.۰.۷۸.۲۳۰
۱۴۶.۰.۷۸.۲۳۱

us.iadd.me

us.kadd.me

۱۹۳.۷۰.۱۱۳.۱۵۰

uk.iadd.me

ca.kadd.me

nl.iadd.me

uk.kadd.me

ru.iadd.me

nl.kadd.me

it.kadd.me